Ovoce a zelenina do škol

Naše škola je již několik roků zapojena do celostátního projektu „Ovoce do škol“. Cílem projektu je přispět ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí. Tentokrát „ochutnávkové“ bedýnky obsahovaly i méně známé druhy ovoce a zeleniny, které rostou v exotických zemích. Děti ochutnaly např. melou gulia, nashi, mango, avokádo, plody mochyně, australská jablka a blumy.

MDD křinice

V pátek 26. 5. 2017 oslavoval I. stupeň Mezinárodní den dětí výletem do Křinic. Žáci základní školy absolvovali obě cesty pěšky, žáci speciálních tříd se nazpátek svezli autobusem.

Na zahradě bývalé křinické školy si všichni opekli uzeninu, pohráli si, odpočinuli. Pro speciální třídu zbyl čas i na soutěže s míči a hledání pokladu. Počasí bylo nádherné, děti spokojené.

Den ředitelského volna

Na pátek 2.června 2017 ředitelství školy vyhlašuje dle par. 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., den ředitelského volna. V tomto dni bude probíhat školení pedagogických pracovníků v matematické gramotnosti v rámci Výzvy č. 2_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Gymplfest

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se celý I. stupeň zúčastnil broumovského Gymplfestu. Ze čtrnácti stanovišť naši žáci viděli hraní na didgeridoo a bubny, zúčastnili se vodní bitvy s balónky, zamotali se do toaletního papíru, viděli představení Varieté a jejich „psí kousky“, shlédli tance hip-hop a balet, byli na výstavě fotografií, na koncertě skupiny Wajnot?, na varhanní improvizaci spojenou s výstavou, vyslechli strunná a dechová uskupení. Mnohá stanoviště byla interaktivní a naši žáci se rádi zapojili.

Výlet Křinice

Dne 19. 5.2017 byli žáci třetí třídy na krásném výletě v okolí Broumova a to v obci Křinice. Cesta nás vedla z Broumova, Hvězdeckou ulicí až ke Křížku, kde jsme posvačili a pokoukali po okolí. Krásně žlutá pole s kvetoucí řepkou olejkou byla nám odměnou. Dále jsme šli cestou do Křinic, kde jsme shlédli staré statky, památky a další zajímavosti obce. Počasí nám přálo a všichni byli spokojeni.

Hasiči

Dne 5.5 2017 byl na místní hasičské zbrojnici Den otevřených dveří. Žáků třetí třídy se ujal sympatický hasič pan Novák, který řekl žákům mnoho zajímavých informací. Nejvíce poutavé byly praktické ukázky, které žáky nejvíce zaujali. Akce byla velmi poučná a zajímavá.

Domov seniorů Broumov

K oslavě Dne matek se I. a II. třída vydala za seniory do Domova důchodců v Broumově. Po vřelém přijetí žáci předvedli vystoupení Samuraj a pak pásmo jarních písniček a básniček. Do některých písniček se i pár seniorů připojilo a předvádělo s dětmi. Na závěr vystoupení žáci rozdali dětem vyrobené květiny a na oplátku dostali bonbony. Žáci byli opět srdečně pozváni k dalšímu vystupování v domově.

Hudebně-divadelní festival Náchod

V pátek 12. května se I. a II. třída zúčastnila 8. ročníku Hudebně-divadelního festivalu pro žáky speciálních škol s mezinárodní účastí v Náchodě v Beránku. Festival pořádala Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana v Náchodě. Letošní téma byla Asie. Naše třídy vystoupili s představením „Samuraj“. Účastníky festivalu byli žáci a děti ze škol a stacionářů z celého Královéhradeckého kraje. Hostem programu byl Sámer Issa, který nejen zpíval a tancoval, ale na konec i předával ceny jednotlivým školám. Dalším zpestřením programu byly tanečnice orientálních tanců Sahar.

Výlet do Olivětína

V rámci projektového dne „Jaro ťuká na dveře“ šla I. a II. třída pěšky do Olivětína. Žáci šli po cyklostezce, cestou pozorovali stromy, čistou oblohu, prolétajícího čápa, půlku měsíce, plno rozkvetlých květin.  Na odpočívadle byla svačinka a pak žáci pokračovali na vlakovou zastávku v Olivětíně. Při čekání na vlak měli velké štěstí a viděli ještě jeden projíždějící vlak, nákladní, ze kterého na děti pan strojvedoucí zahoukal a zamával. Celý výlet byl pro děti příjemnou procházkou, při které si žáci na sebe nafoukali plno odkvetlých pampelišek.

Projektový den „Jaro běhá po dvoře“

V pátek 19. května v naší škole proběhl projektový den “Jaro běhá po dvoře“. Žáci byli rozděleni do několika skupin. Naše skupina se nejprve odebrala do učebny IKT, kde si zábavnou formou na Interaktivní tabuli připomněla, nejen co vše se v přírodě na jaře děje, ale i jarní práce na poli a na zahradě. Poté jsme se odebrali na horolezeckou stěnu, kde nám pracovníci Ulity Broumov připravili program. Žáci si nejprve vyzkoušeli svoji rovnováhu na  tzv. „Bedýnkách“ (bedýnky se rovnají na sebe a nakonec se na nich musíte postavit) a poté již mohli slézat horolezeckou stěnu. 

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola, Broumov, Kladská 164 RSS