Školní výlet 3. Třídy

V pátek 24. června absolvovali žáci 3. třídy a zájemci z ostatních tříd školní výlet na ranč Lipí a Jiráskovu turistickou chatu na Dobrošově. Majitelka ranče uspořádala žákům přednášku o koních a následně je svezla v sedle koníka Grifiho. Poté jsme všichni vystoupali na vrch Dobrošov na rozhlednu Jiráskovy turistické chaty. Bylo nádherné počasí a  z rozhledny jsme dohlédli až k Polici nad Metují. Na ranč jsme se nechali vyvézt autobusem z Náchoda (kam jsme dojeli vlakem). Zpáteční cestu na vlakové nádraží jsme šli pěšky. Cestou jsme sbírali borůvky a houby a trhali třešně.

Červnové projekty „Rozdávejme radost“ a „Veselé zoubky“ na ZŠ Kladská byly úspěšné

Městský projekt „Rozdávejme radost“ se zaměřuje na spolupráci naší školy s MŠ a domovem důchodců. V červnu jsme uskutečnili na školní zahradě pro děti z MŠ Veba  zábavné dopoledne „Den plný zážitků“. Děti soutěžily, sportovaly a zpívaly při kytaře. Dostaly od nás i sladkou odměnu. Do MŠ odcházely velmi spokojené. I kulturní vystoupení našich žáků v domově důchodců se seniorům velmi líbilo. Dokonce společně s našimi žáky při kytaře si rádi zazpívali.

Sportovní den na ZŠ Kladská

V předposlední den celá naše škola sportovala – žáci i učitelé. Vyzkoušeli jsme si umělé hřiště v Opočenské ulici. Všichni žáci soutěžili ve skoku dalekém, v běhu, hodu granátem, v basketbalu, ve fotbale a přehazované. Na konci sportovního klání byla mezi učiteli a žáky přetahovaná lanem. Učitelé zvítězili. Radost z pohybu, slunné počasí, krásný sportovní areál, odměny za sportovní výkony, nanuky pro osvěžení vykouzlily v nás krásné pocity pohody, porozumění  a radost z krásně prožitého dne.

Horolezecká stěna

Ve spolupráci s Ulitou jsme zrealizovali výuku žáků I. stupně na horolezecké stěně. Pod odborným vedením pana Gerda  Weinlicha  si žáci mohli vyzkoušet základy lezení na této stěně. Do školy přišli velmi spokojeni, a tak v příštím školním roce bychom chtěli nadále s Ulitou ve spolupráci pokračovat.

Vystoupení v Domově seniorů

V pondělí 6. června 2016 jsme šli potěšit obyvatele Domova pro seniory v Broumově. Nejprve zahráli žáci ZUŠ na tubky, pak jsme předvedli divadeln kus "Všichni jsou už v Mexiku". Seniorům jsme zazpívali naše oblíbené písničky s kytarou a nakonec zahrála na kytaru sociální pracovnice několik lidových písní, při kterých zpívali úplně všichni. Tentokrát jsme byli odměněni papírovou kytičkou, kterou pro nás vyrobila jedna obyvatelka domova. Dopoledne proběhlo v přátelské atmosféře a senioři nás pozvali na další návštěvu.

Ekologické hřiště Heřmánkovice

Ve čtvrtek 16. června 2016 se žáci I., II. a VII. třídy vydali autobusem na výlet do Heřmánkovic. U místní mateřské školy mají nové ekohřiště, které je téměř celé z ekologických materiálů. Nejdříve se žáci posilnili a pak se rozprchli po celé zahradě, aby si pohráli se žížalím labyrintem, klíčovým puzzle, zvonkohrou. Někteří se schovávali v domečcích, jiní dali přednost klouzačce, přelézačce, hýbacímu mostku nebo lanu. Ti trpělivější se dali do stavění z velkých dřevěných kostek, schovaných pod stříškou.

Dvoudenní sportovně - turistický pobyt na Janovičkách

Dne 16. června jsme se vydali s žáky pěšky na Janovičky. Byli jsme ubytovaní v krásném přírodním prostředí Janoviček. Pořádali jsme různé výlety po okolí, sportovní turnaje ve volejbale a fotbale. Ve volných chvílích jsme si malovali a hráli společenské hry. Večer jsme si s dětmi připravili oheň a opékali. Ve večerních hodinách nechyběla ani stezka odvahy. Vraceli jsme se  17.června.Tento pobyt děti velmi sblížil, byly k sobě přátelské  a vzájemně se respektovaly. Také si zkusily co dokážou a můžou ještě dokázat.

Projekt „Rozdávejme radost“ na ZŠ

V rámci městského projektu „Rozdávejme radost“ jsme pro děti z MŠ připravili „Den plný zážitků“. Na školní zahradě na děti čekaly zajímavé úkoly. Po jejich splnění jsme si všichni při kytaře společně zazpívali a rozdali malé dárečky. Tato akce se všem líbila. I počasí se nám vydařilo. Touto cestou děkujeme za finanční podporu MěÚ Broumov a všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.

Vedení školy

Mezinárodní den dětí

První červen, mezinárodní den dětí, oslavila I. třída výletem do Martínkovic k oboře. Část cesty šli žáci procházkou, část jeli autobusem. Počasí bylo příjemné, děti pěkně šlapaly. U obory děti vytáhly pamlsky pro daňky a oni si pro ně přišli až k plotu. Také žáci si dali svačinku a pak pokračovali pěšky k autobusu. Výlet byl pohodový, zakončený sladkostí.

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola, Broumov, Kladská 164 RSS