Den ředitelského volna

Na úterý 2.května 2017 ředitelství školy vyhlašuje dle par. 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., den ředitelského volna. V tomto dni bude probíhat školení pedagogických pracovníků v matematické gramotnosti v rámci Výzvy č. 2_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Velikonoční tvoření

V pátek 31. března se žáci 4. třídy vypravili do Centra pro rodinu, kde proběhlo „Velikonoční tvoření“. Žáci si vyrobili slepičku, zajíčka a beránka. K výrobě převážně použili materiály, které by jinak skončily v odpadových kontejnerech (papírové krabice, obaly od vajec). Žáky práce na velikonočních výrobcích velmi zaujala. Tvořili naplno od prvního okamžiku do  posledního. Všichni jsme odcházeli spokojeni. Velké poděkování pracovnicím Centra pro  rodinu za zajímavé a dobře připravené tvoření.

Zápis do 1.třídy

Zápis žáků  do 1.třídy  se koná ve středu 12.dubna 2017 od 13,00 do 15,00 hod. Rodiče přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, doporučení o zařazení vydané školským poradenským zařízením.

Horolezecká stěna

V pátek 10. března navštívil 1. stupeň horolezeckou stěnu. Žáci se nejprve naučili uvázat pravý horolezecký uzel a upevnit si na sebe horolezecký postroj. Poté již „hurá“ na stěnu. Všem žákům se velmi dařilo. Někteří dokonce pokořili lezeckou stěnu několikrát.

Karneval plný sportu a sportovců

Poslední únorový den se v naší škole konal karneval na téma Sport a sportovci. Hostem byla MŠ Přadlácká z Broumova. Účastníci se převlékli  do sportovního oblečení. Bylo vidět, že  si masky vybírali pečlivě a dali si na nich záležet. Nejvíce bylo fotbalistů, pak také hokejisti, florbalisti, sportovní gymnastky, mažoretky, zkrátka zastoupení bylo velmi různorodé. Během karnevalu se také soutěžilo v několika disciplínách – hod na cíl, kop na bránu, …..Žáci dostali sladké odměny a všichni byli spokojeni.

Projektový den Zdraví

V pátek 17. února 2017 probíhal v naší škole projektový den na téma Zdraví. Žáci prvního i druhého stupně se vystřídali v garáži sanitek u broumovské nemocnice, kde jim byla velmi pěkně předvedena práce rychlé zdravotní záchranné služby. Zdravotní sestra a zdravotní bratr žákům ukázali všechno vybavení, které nos k zásahům a také dětem dovolili prohlédnout si sanitku zevnitř.

Projektový den dále pokračoval ve třídách, kde si žáci zopakovali základní pravidla první pomoci, péči o nemocné a také péči o své zdraví. Někteří si i prakticky vyzkoušeli ošetřování drobných poranění.

Den ředitelského volna

Na pátek  3.března 2017 ředitelsví školy vyhlašuje dle par. 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., den ředitelského volna. V tomto dni bude probíhat  I. část  školení pedagogických pracovníků  ve čtenářské gramotnosti v rámci Výzvy č. 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Projektový den "Zima"

V pátek 27. ledna proběhl na ZŠ Kladská Broumov projektový den "Zima". Žáci třetí a čtvrté třídy šli ke krmelci lesní zvěre, aby zvířátka obdarovali tvrdým chlebem, jeřabinami, kukuřicí a kaštany. U krmelce jsme se setkali s myslivcem, který nám ukázal stopy různé lesní zvěře. ˇVšichni jsme se vrátili do školy nejen poučeni, ale i s hřejivým pocitem, že jsme alespoň trochu pomohli zvířátkům v letošní zimě.

Výtvarná soutěž ,,Zima“

V únoru se naši žáci zapojili do školní  výtvarné soutěže s názvem  Zima. Měli možnost namalovat či nakreslit svoje ,,zimní“  dojmy. Malovali sněhuláky, sněhové přeháňky, zasněžená pole a ptačí budky. Opravdu   se jim dařilo. Nejlepší práce byly vyhodnoceny a vyvěšeny na chodbách naší školy.

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola, Broumov, Kladská 164 RSS