00000050

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Broumov, Kladská

Škola pro žáky se zdravotním postižením.

00000054

Aktuality

Projektový den - Zdraví

Poslední pátek v měsíci se jako vždy konal projektový den. Tentokrát na téma „Zdraví“. Třída II. a III. se šla podívat do garáží k nemocnici, kde jsou vozidla záchranné služby, a kde na ně čekala sestřička, aby dětem pověděla, co všechno taková služba obnáší. Z auta žákům vytáhla i batoh s léky, ukázala jim fonendoskop, přístroj na měření saturace a srdečního rytmu, dýchací přístroj, zásobníky na kapačky a další zdravotní pomůcky. Žáci se mohli podívat i do sanitky, kde bylo spoustu dalších přístrojů a vybavení k záchraně lidského života.

Žákům se návštěva líbila a tímto ještě jednou velmi děkují paní Vodochodské, která se jim celou hodinu věnovala a trpělivě odpovídala na všechny dotazy.

Olympiáda v Polsku

Dne 8. listopadu 2017 se naše škola zúčastnila Olympiády v nedaleké obci Nowa Ruda – Dziekowiec v Polsku. Tato akce byla zorganizována za spolupráce s obcí Křinice. Žáci naší školy se s velkou vervou pustili do soutěžních disciplín. Skákali a podlézali překážky, házeli míčky na cíl, běhali slalom a plnili mnoho dalších zajímavých disciplín, u kterých měli možnost, ukázat své dovednosti a schopnosti. Soutěže byly zajímavé a žáky bavili. Konec celého programu byl hodně sladký. Žáci byli obdarováni koblihou a krásnými zelenými příšerkami na památku, diplomem a medailí.                                         Touto cestou bychom chtěli zároveň poděkovat paní starostce Křinic za umožnění se této akce zúčastnit.

Pouštění draků

Ve čtvrtek šli žáci II. třídy pouštět draky. Po velké přestávce šli na cyklostezku, kde je pěkné místo bez drátů a stromů. Měli s sebou tři draky. Děti s draky musely běhat, jinak by nelítaly. Byla to zábava. Na cestě pak větší kluci zkoušeli utíkat se žákem na vozíku a i s ním pouštět draka. Byli z toho pěkně udýchaní, ale drak letěl krásně. Na závěr se žákům podařilo dostat draka na strom. Naštěstí šel lehce dolů a do školy se žáci se vrátili se všemi draky.

Školní výtvarná soutěž

Začátkem listopadu jsme zahájili velkou školní výtvarnou soutěž na  téma : ,,Podzim“. Žáci malovali, kreslili a  vybarvovali. Snažili se výtvarně vyjádřit  podzimní pocity. Soutěž se vydařila. Nejlepší výtvarné práce byly odměněny a zdobí vestibul naší školy.

Školní dopravní soutěž

V říjnu proběhla na našem školním hřišti velká dopravní soutěž. Připravili se přílby, koloběžky, kola,  mohlo se začít. Žáci si procvičili správnou koordinaci na kole, jízdu  kolem překážek, namalovali si semafor. Akce byla dětmi velmi pozitivně přijata. Jízda na kole je totiž velmi baví. K tomu všemu nám svítilo teplé podzimní slunce.

00000041

Fotogalerie

Naše škola
Naše škola

00000056

Partneři školy

00000057