Cyklistický výlet do Otovic

Dne 30.9.2016 jsme pořádali v rámci projektového dne cyklistický výlet do Otovic. Žáci si zkontrolovali kola, nasadili si cyklistické přílby a vyjeli. Cestou museli dodržovat bezpečnostní předpisy. Dařilo se jim. Zlepšili  svoje koordinační schopnosti  v jízdě na kolech a seznámili se s novými dopravními předpisy. Dětem se tento výlet velmi líbil.

Exkurze na dopravní hřiště v Náchodě

Dne 27.9. jsme se s žáky vypravili do Náchoda na dopravní hřiště. Děti si opět mohly vyzkoušet svoje dovednosti v jízdě na kolech. Projížděly křižovatkami a měly za úkol poznat význam dopravní značky. Jezdilo se podle pravidel. Do akce byli  zapojeni i učitelé. Cílem exkurze bylo   osvojení si základních poznatků o dopravní situaci na křižovatkách , zlepšení a kontrola již nabytých dovedností  v jízdě na kolech. Žáci si zkusili svoji „bezpečnou“ jízdu na kolech.

SRPŠ

Ve středu 21.září 2016 se koná od 15,00 hodin schůze SRPŠ, na které budou rodiče žáků infomováni o činnosti školy za uplynulý školní rok, dále obdrží informace týkající se nového školního roku. V tento den probíhá také den otevřených dveří.

Výlet Pasa

Ve čtvrtek 8. září byla I. a II. Třída na výletě. Žáci jeli autobusem na křižovatku pod Pasa, odkud šli procházkou směrem k Hubertově kapličce. Po cestě děti hledaly houby, sbíraly přírodniny. U kapličky se žáci nasvačili a odpočinuli si. Potkali i několik houbařů s prázdnými košíky. Když vycházeli, byla velká mlha, která se ale cestou rozpustila a výlet už probíhal za krásného počasí. V lese žáci viděli několik zvířat – hada, hlemýždě, klíště, motýla. Pěšinou došly děti až k Americe, kde si také trochu odpočinuly. Pak už šli na autobus, který je zavezl zpět do Broumova.

Školní výlet 3. Třídy

V pátek 24. června absolvovali žáci 3. třídy a zájemci z ostatních tříd školní výlet na ranč Lipí a Jiráskovu turistickou chatu na Dobrošově. Majitelka ranče uspořádala žákům přednášku o koních a následně je svezla v sedle koníka Grifiho. Poté jsme všichni vystoupali na vrch Dobrošov na rozhlednu Jiráskovy turistické chaty. Bylo nádherné počasí a  z rozhledny jsme dohlédli až k Polici nad Metují. Na ranč jsme se nechali vyvézt autobusem z Náchoda (kam jsme dojeli vlakem). Zpáteční cestu na vlakové nádraží jsme šli pěšky. Cestou jsme sbírali borůvky a houby a trhali třešně.

Červnové projekty „Rozdávejme radost“ a „Veselé zoubky“ na ZŠ Kladská byly úspěšné

Městský projekt „Rozdávejme radost“ se zaměřuje na spolupráci naší školy s MŠ a domovem důchodců. V červnu jsme uskutečnili na školní zahradě pro děti z MŠ Veba  zábavné dopoledne „Den plný zážitků“. Děti soutěžily, sportovaly a zpívaly při kytaře. Dostaly od nás i sladkou odměnu. Do MŠ odcházely velmi spokojené. I kulturní vystoupení našich žáků v domově důchodců se seniorům velmi líbilo. Dokonce společně s našimi žáky při kytaře si rádi zazpívali.

Sportovní den na ZŠ Kladská

V předposlední den celá naše škola sportovala – žáci i učitelé. Vyzkoušeli jsme si umělé hřiště v Opočenské ulici. Všichni žáci soutěžili ve skoku dalekém, v běhu, hodu granátem, v basketbalu, ve fotbale a přehazované. Na konci sportovního klání byla mezi učiteli a žáky přetahovaná lanem. Učitelé zvítězili. Radost z pohybu, slunné počasí, krásný sportovní areál, odměny za sportovní výkony, nanuky pro osvěžení vykouzlily v nás krásné pocity pohody, porozumění  a radost z krásně prožitého dne.

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola, Broumov, Kladská 164 RSS