Vystoupení v Domově seniorů

V pondělí 6. června 2016 jsme šli potěšit obyvatele Domova pro seniory v Broumově. Nejprve zahráli žáci ZUŠ na tubky, pak jsme předvedli divadeln kus "Všichni jsou už v Mexiku". Seniorům jsme zazpívali naše oblíbené písničky s kytarou a nakonec zahrála na kytaru sociální pracovnice několik lidových písní, při kterých zpívali úplně všichni. Tentokrát jsme byli odměněni papírovou kytičkou, kterou pro nás vyrobila jedna obyvatelka domova. Dopoledne proběhlo v přátelské atmosféře a senioři nás pozvali na další návštěvu.

Ekologické hřiště Heřmánkovice

Ve čtvrtek 16. června 2016 se žáci I., II. a VII. třídy vydali autobusem na výlet do Heřmánkovic. U místní mateřské školy mají nové ekohřiště, které je téměř celé z ekologických materiálů. Nejdříve se žáci posilnili a pak se rozprchli po celé zahradě, aby si pohráli se žížalím labyrintem, klíčovým puzzle, zvonkohrou. Někteří se schovávali v domečcích, jiní dali přednost klouzačce, přelézačce, hýbacímu mostku nebo lanu. Ti trpělivější se dali do stavění z velkých dřevěných kostek, schovaných pod stříškou.

Dvoudenní sportovně - turistický pobyt na Janovičkách

Dne 16. června jsme se vydali s žáky pěšky na Janovičky. Byli jsme ubytovaní v krásném přírodním prostředí Janoviček. Pořádali jsme různé výlety po okolí, sportovní turnaje ve volejbale a fotbale. Ve volných chvílích jsme si malovali a hráli společenské hry. Večer jsme si s dětmi připravili oheň a opékali. Ve večerních hodinách nechyběla ani stezka odvahy. Vraceli jsme se  17.června.Tento pobyt děti velmi sblížil, byly k sobě přátelské  a vzájemně se respektovaly. Také si zkusily co dokážou a můžou ještě dokázat.

Projekt „Rozdávejme radost“ na ZŠ

V rámci městského projektu „Rozdávejme radost“ jsme pro děti z MŠ připravili „Den plný zážitků“. Na školní zahradě na děti čekaly zajímavé úkoly. Po jejich splnění jsme si všichni při kytaře společně zazpívali a rozdali malé dárečky. Tato akce se všem líbila. I počasí se nám vydařilo. Touto cestou děkujeme za finanční podporu MěÚ Broumov a všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.

Vedení školy

Mezinárodní den dětí

První červen, mezinárodní den dětí, oslavila I. třída výletem do Martínkovic k oboře. Část cesty šli žáci procházkou, část jeli autobusem. Počasí bylo příjemné, děti pěkně šlapaly. U obory děti vytáhly pamlsky pro daňky a oni si pro ně přišli až k plotu. Také žáci si dali svačinku a pak pokračovali pěšky k autobusu. Výlet byl pohodový, zakončený sladkostí.

Výlet do Olivětína

Dnes 6. června jsme byli na výletě v Olivětíně a v klášterní zahradě. Jeli jsme vlakem a cestou viděli srnku. Pak jsme šli po cyklostezce a prohlíželi si krajinu, jak všechno kvete. Na třech komínech jsme viděli čápi. V klášterní zahradě jsme viděli ovečky. Sedli jsme si pod největší strom a pozorovali studenty, jak kreslí a hrají šachy. Také jsme odpočívali. Snad jsme se trochu na sluníčku opálili a také si zlepšili náladu pro další dny ve škole.

Spolupráce ZŠ Kladská s ostatními subjekty

V budově ZŠ Kladská se nachází MŠ Začít spolu a Odloučené pracoviště SŠ Nové Město nad Metují. Se všemi subjekty spolupracujeme v rámci organizačních záležitostí, ale i v rámci výchovně vzdělávacím procesu. Zvláště k oblíbeným společným akcím patří různá sportovní utkání. V minulém týdnu se realizovalo utkání ZŠ Kladská a SŠ Nové Město nad Metují ve fotbalu. I když naši žáci prohráli, přátelskou náladu to nepokazilo. Vítězné družstvo obdrželo fotbalový míč a sušenky a naše družstvo molitanový míč se sušenkami.

Šipkovaná

1. června na Mezinárodní den dětí se celý první stupeň vypravil k rybníku Šlégr. Cestou jsme hráli „Pohádkovou šipkovanou“, kdy děti plnily na stanovištích úkoly z pohádek. Na  konci pak na ně čekal poklad v podobě bonbonů.

Hudebně-divadelní festival Náchod

Opět po roce se na prknech, která znamenají svět, uskutečnil Hudebně-divadelní festival v Náchodě. Už sedmý ročník této akce i letos pořádala náchodská Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana.

Festival se uskutečnil v pátek 13. května 2016 v dopoledních hodinách v náchodském městském divadle. Celý program se nesl v duchu Ameriky. Naši žáci vystoupili s představením „Všichni jsou už v Mexiku“, za které sklidili velký potlesk a také 1. místo „Za nápaditou choreografii“.

Projektový den „Ekologie“

V pátek 27. května 2016 se v rámci projektového dne „Ekologie“ uskutečnila v naší škole přehlídka dravců pod vedením zkušeného ornitologa. Ukázal nám nejběžnější druhy dravců – poštolku, výra, orla, káně, sokola. Na ukázku přivezl i mládě výra, které se ale rychle schovalo do křoví. Žákům předvedl výcvik ptáků a vysvětlil jim, k jakým účelům se využívají. Děti si mohly ptáky pohladit a podržet na rukavici. Všechny děti byly nadšené, dozvěděly se mnoho věcí o dravcích a jejich významu pro člověka.

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola, Broumov, Kladská 164 RSS